Yönetmelik

Dayandığı Kanun No/Madde YÖNETMELİKLER
(Tarihe Göre Sıralama)
docx Mevzuat Bilgi Sistemi Linki Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği İndir MBS Linki 27.09.2008 27010
4857/13 Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 08.11.2016 29882
635KHK, 634, 5302, 5393, 6331 Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği İndir MBS Linki 24.06.2015 29396
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.01.2014 28884
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği İndir MBS Linki 19.04.2014 28977
4857/91, 6331/24-3 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 04.02.2014 28903
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 20.08.2013 28741
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir MBS Linki 22.01.2007 26411
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB) İndir MBS Linki 03.11.2016 29877
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 09.07.2015 29411
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.06.2013 28678
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 02.08.2016 29789
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 28.07.2013 28721
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.05.2013 28648
4632/Ek-2, Geçici 2 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721) İndir MBS Linki 02.01.2017 29936
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 30.04.2013 28633
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 22.08.2013 28743
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 22.01.2011 27823
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.05.2004 25463
657 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 15.02.2015 29268
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.10.2012 28453
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 25.10.2013 28802
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 14.09.2010 27699
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 06.03.2007 26454
6331/30, 3146/12 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.04.2013 28620
3194/44, 3542/3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 04.11.1984 18565
3194/44 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 11.11.1989 20339
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 30.11.2000 24246
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği İndir MBS Linki 19.01.2013 28533
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 24.07.2013 28717
4857/30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 09.01.2014 28877
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 16.08.2013 28737
6458 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 15.01.2016 29594
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 23.08.2013 28744
2872/8, 11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İndir MBS Linki 18.03.2004 25406
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 28.04.2004 25446
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.07.2013 28698
3359/9, 663 KHK/9 İlkyardım Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.07.2015 29429
6331/30, 31, 3146/2, 12 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İndir MBS Linki 23.07.2016 29779
6331/3,30, 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.02.2016 29625
6331/10, 24, 27, 30, 31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 24.01.2017 29958
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
6331/6,8,30, 3146/2,12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 30.06.2016 29758
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 24.12.2013 28861
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 18.01.2013 28532
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.12.2012 28512
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 05.03.2004 25393
6356/4 İşkolları Yönetmeliği İndir MBS Linki 26.03.2014 28953
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 10.08.2005 25902
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 17.07.2013 28710
6331/30, 3146/2,12 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 07.03.2016 29646
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 18.06.2013 28681
6331/25, 30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 11.02.2016 29621
6331/6 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 29.06.2015 29401
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 24.07.2013 28717
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 13.04.2005 25785